Gazetecilik + Web3 = ❤️

Blockchain Journalism, gazetecilik ekosistemini dönüştüren ve yeniden geliştiren projeler için bir kuluçka merkezidir. Web3 araçlarını kullanarak gazeteciliğin geleceğini inşa ediyoruz.

Dijital çağ, gazetecilere pek çok yeni olanakların yanı sıra yeni sıkıntılar da getirdi. İnternete evrensel erişimle birlikte haberlere yönelik tutumlar değişti ve gazetecilik endüstrisindeki genel akış tamamen değişti. Gazetelerin web siteleri ve sosyal medya gibi haberleri yaymak için daha etkili kanallarla, okuyucuların dikkati ve sponsorlara bağımlılığı için büyük bir rekabet geldi.

Blockchain, medya endüstrisini yavaş yavaş fethediyor ve iş akışının güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmayı vaat ediyor. Medya ve eğlence alanındaki küresel blockchain pazarının 2023 yılına kadar 1 milyar dolar değerinde olması bekleniyor.

Blockchain, gazetecilerin işlerini daha verimli ve tutarlı hale getirmelerine, reklamlara bağımlılıklarını azaltmalarına ve yine de bir izleyici çekmelerine yardımcı olabilir mi? 

Blockchainjournalism.org, blockchain’in gazetecilikteki temel uygulamaları hakkında çalışmalar yapmakta, blockchain teknolojisinden yararlanmakta ve güncel gelişmeleri tanıtmayı ve sağlam bir literatür oluşturmayı hedefliyor.

🌎🧑🏽‍💻🕸Merkeziyetsiz haber merkezleri

🔗🕵🏻‍‍📰Zincir üstü raporlama

🏅🔑💸Simgeleştirilmiş sahiplik

👩🏽🤝👨🏿‍🦱Eşler arası dağıtım

Blokzincir teknolojisi 2008 yılında ortaya çıksa da topluma nüfuz etmeye başlaması çok yenidir. Blokzincir Türkiye’de sadece Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralarla ilintili olarak gündeme gelmekte, para ve finans sektörü dışındaki uygulamaları bilinmemektedir. Oysa dünyada, blokzincir teknolojisi yeni internet olarak görülmekte, merkezsiz ve dağıtık yapısı ve değiştirilemez kayıtlar tutma özelliği nedeniyle ticaretten oy vermeye, evlilik işlemlerinden notere kadar birçok işleyişi değiştirip dönüştürmesi beklenmektedir. Bu alanlarda çeşitli pilot uygulamalar yapılmaya başlanmıştır.

Blokzincir, gazeteciliğin dijital ortama taşınmasıyla birlikte deneyimlediği sorunlara da çare olarak görülmektedir. “Civil” gibi Blokzincir teknolojisine dayanan platformlar sayesinde, haberi sansürlemek imkânsız hale gelebilir. Çünkü blokzincirin yapısı gereği, gazetecinin yüklediği bir haber üzerinde herhangi bir kişi ya da kurum değişiklik yapmaya kalkarsa bu herkes tarafından görülecek, dolayısıyla mümkün olmayacaktır. Gazetecinin yayınlamak istediği bir haberi engellemenin mümkün olmadığı farklı bir internet deneyimi blokzincir sayesinde mümkün olacaktır. Gazeteciler herhangi bir aracı kurum olmadan okuyucuyla doğrudan bağlantı kurabilecek ve ödeme alabilecektir. Alternatif gazeteci ve gazetelerin fonlanması çok daha kolay ve güvenilir hale gelecektir. Üçüncü parti teknoloji şirketlerine bağlılık azalacak, gazetecilik oluşumları daha bağımsız ve daha kolay şekilde haber yayınlayabilecektir.

Blokzincir teknolojisi özellikle araştırmacı gazetecilik için çok elverişli bir platform olma yolundadır. Herhangi birinin basılmasını önleyemeyeceği haberler okuyucuya güven içerisinde ulaşacaktır. Bu şekilde sürdürülebilir bir gazetecilik mümkün hale gelebilir.